Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sigurnost i zaštita - zajednički program (R)

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.5
Peternel, I.
60
1
5.5
Kirin, A.
60
1
5.5
Matusinović, Z.
60
1
6.0
Štedul, I.
75
1
4.5
Kirin, S.
45
1
1.5
Čović, B.
30
1
0.0
Prahović, M.
30
1
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između dva strana jezika - Sigurnost, 1. godina, redovni (1.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5
Cibulka, M.
30
1
1.5
Mikulec Rogić, M.
30
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Tudić, V.
45
2
5.0
Štedul, I.
60
2
5.0
Mustapić, N.
60
2
5.5
Kirin, S.
75
2
5.0
Kralj, D.
75
2
4.0
Kirin, S.
45
2
0.0
Prahović, M.
30
2
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između dva strana jezika - Sigurnost, 1. godina, redovni (2.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5
Cibulka, M.
30
2
1.5
Mikulec Rogić, M.
30
2
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.5
Peternel, I.
60
1
5.5
Kirin, A.
60
1
5.5
Matusinović, Z.
60
1
6.0
Štedul, I.
75
1
4.5
Kirin, S.
45
1
1.5
Čović, B.
30
1
0.0
Prahović, M.
30
1
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između dva strana jezika - Sigurnost, 1. godina, redovni (1.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5
Cibulka, M.
30
1
1.5
Mikulec Rogić, M.
30
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Tudić, V.
45
2
5.0
Štedul, I.
60
2
5.0
Mustapić, N.
60
2
5.5
Kirin, S.
75
2
5.0
Kralj, D.
75
2
4.0
Kirin, S.
45
2
0.0
Prahović, M.
30
2
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između dva strana jezika - Sigurnost, 1. godina, redovni (2.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5
Cibulka, M.
30
2
1.5
Mikulec Rogić, M.
30
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Zaštita na radu (R)

3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Halambek, J.
45
3
5.0
Žugčić, F.
60
3
5.0
Ožura, M.
60
3
3.5
Štedul, I.
45
3
0.0
Prahović, M.
30
3
4.0
Vučinić, Z.
30
3
4.0
Peternel, I.
45
3
3.0
Orlić, S.
30
3
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između Engleskog i Njemačkog jezika - SIZ, redovni, 2.god
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5
Cibulka, M.
30
3
1.5
Mikulec Rogić, M.
30
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Halambek, J.
45
4
5.0
Ožura, M.
60
4
4.0
Mijović, B.
45
4
0.0
Prahović, M.
30
4
3.0
Primužak, A.
30
4
4.0
Vidović, M.
45
4
4.0
Lulić, S.
60
4
3.5
Šimunić, N.
45
4
2.0
Žunić, J.
30
4
ECTS Strani jezik II
=> Izbor između Engleskog i Njemačkog jezika - SIZ, redovni, 2.god
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5
Cibulka, M.
30
4
1.5
Mikulec Rogić, M.
30
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5
Pešutić, A.
30
5
3.5
Mijović, B.
45
5
4.0
Kralj, D.
60
5
5.0
Žunić, J.
60
5
ECTS Izborni kolegij I
=> Izbor između četri izborna kolegija zaštita na radu
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Peternel, I.
60
5
5.0
Kralj, D.
60
5
ECTS Izborni kolegij II
=> Izbor između tri izborna kolegija zaštita na radu
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Ožura, M.
75
5
ECTS Izborni kolegij III
=> Izbor između četri izborna kolegija zaštita na radu
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Lulić, S.
45
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
17.0
Jakšić, L.
240
6
13.0
150
6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Halambek, J.
45
3
5.0
Žugčić, F.
60
3
5.0
Ožura, M.
60
3
3.5
Štedul, I.
45
3
0.0
Prahović, M.
30
3
4.0
Vučinić, Z.
30
3
4.0
Peternel, I.
45
3
3.0
Orlić, S.
30
3
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između Engleskog i Njemačkog jezika - SIZ, redovni, 2.god
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5
Cibulka, M.
30
3
1.5
Mikulec Rogić, M.
30
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Halambek, J.
45
4
5.0
Ožura, M.
60
4
4.0
Mijović, B.
45
4
0.0
Prahović, M.
30
4
3.0
Primužak, A.
30
4
4.0
Vidović, M.
45
4
4.0
Lulić, S.
60
4
3.5
Šimunić, N.
45
4
2.0
Žunić, J.
30
4
ECTS Strani jezik II
=> Izbor između Engleskog i Njemačkog jezika - SIZ, redovni, 2.god
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5
Cibulka, M.
30
4
1.5
Mikulec Rogić, M.
30
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5
Pešutić, A.
30
5
3.5
Mijović, B.
45
5
4.0
Kralj, D.
60
5
5.0
Žunić, J.
60
5
ECTS Izborni kolegij I
=> Izbor između četri izborna kolegija zaštita na radu
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Peternel, I.
60
5
5.0
Kralj, D.
60
5
ECTS Izborni kolegij II
=> Izbor između tri izborna kolegija zaštita na radu
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Ožura, M.
75
5
ECTS Izborni kolegij III
=> Izbor između četri izborna kolegija zaštita na radu
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Lulić, S.
45
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
17.0
Jakšić, L.
240
6
13.0
150
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Zaštita od požara (R)

3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kirin, S.
60
3
4.0
Halambek, J.
45
3
4.5
Peternel, I.
60
3
5.0
Žugčić, F.
60
3
3.5
Štedul, I.
45
3
0.0
Prahović, M.
30
3
3.5
Vidović, M.
30
3
3.0
Orlić, S.
30
3
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između Engleskog i Njemačkog jezika - SIZ, redovni, 2.god
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5
Cibulka, M.
30
3
1.5
Mikulec Rogić, M.
30
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Halambek, J.
45
4
5.0
Matusinović, Z.
60
4
0.0
Prahović, M.
30
4
3.0
Primužak, A.
30
4
7.0
Matusinović, Z.
75
4
7.5
Matusinović, Z.
75
4
3.0
Vidović, M.
30
4
ECTS Strani jezik II
=> Izbor između Engleskog i Njemačkog jezika - SIZ, redovni, 2.god
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5
Cibulka, M.
30
4
1.5
Mikulec Rogić, M.
30
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matusinović, Z.
45
5
3.5
Pešutić, A.
30
5
4.0
Kralj, D.
60
5
5.0
Žunić, J.
60
5
4.5
Matusinović, Z.
60
5
ECTS Izborni kolegij I
=> Izbor između tri izborna kolegija Zaštita od požara
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Smajla, N.
60
5
ECTS Izborni kolegij II
=> Izbor između tri izborna kolegija Zaštita od požara
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Hoster, J.
45
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
17.0
Jakšić, L.
240
6
13.0
150
6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kirin, S.
60
3
4.0
Halambek, J.
45
3
4.5
Peternel, I.
60
3
5.0
Žugčić, F.
60
3
3.5
Štedul, I.
45
3
0.0
Prahović, M.
30
3
3.5
Vidović, M.
30
3
3.0
Orlić, S.
30
3
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između Engleskog i Njemačkog jezika - SIZ, redovni, 2.god
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5
Cibulka, M.
30
3
1.5
Mikulec Rogić, M.
30
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Halambek, J.
45
4
5.0
Matusinović, Z.
60
4
0.0
Prahović, M.
30
4
3.0
Primužak, A.
30
4
7.0
Matusinović, Z.
75
4
7.5
Matusinović, Z.
75
4
3.0
Vidović, M.
30
4
ECTS Strani jezik II
=> Izbor između Engleskog i Njemačkog jezika - SIZ, redovni, 2.god
Semestralno opterećenje Sem INFO
1.5
Cibulka, M.
30
4
1.5
Mikulec Rogić, M.
30
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matusinović, Z.
45
5
3.5
Pešutić, A.
30
5
4.0
Kralj, D.
60
5
5.0
Žunić, J.
60
5
4.5
Matusinović, Z.
60
5
ECTS Izborni kolegij I
=> Izbor između tri izborna kolegija Zaštita od požara
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Smajla, N.
60
5
ECTS Izborni kolegij II
=> Izbor između tri izborna kolegija Zaštita od požara
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Hoster, J.
45
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
17.0
Jakšić, L.
240
6
13.0
150
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Syllabi