Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Sprečavanje sukoba interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Veleučilište u Karlovcu kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Veleučilišta u sukobu interesa:

  • POUČAK d.o.o. za poduku, savjetovanje i pružanje intelektualnih usluga, OIB 26979988437, Strmački dol 41, 47000 Karlovac (Objavljeno: 10.01.2017.)
  • VYROUBAL d.o.o. za intelektualne usluge, OIB 18271534133, Dr. Milana Nemičića 12, 47000 Karlovac (Objavljeno: 02.11.2018.)
  • Metafrasi d.o.o., OIB: 20749700536, Bednjanska 12, 10 000 Zagreb (Objavljeno: 10.12.2020.)
  • Petračić-projekt d.o.o., OIB 08290645350, Domobranska ulica 3, 47000 Karlovac (Objavljeno: 28.11.2022.)

U slučaju da nastupe promjene vezane uz postojanje sukoba interesa, Veleučilište u Karlovcu će, temeljem članka 80. stavka 2. točka 1., iste ažurirati bez odgađanja.


Poziv na dostavu ponuda - Radovi na sanaciji nestabilnih dijelova građevine Bosanskog magazina - Faza 1

Repozitorij