Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Članovi Stručnog vijeća prema Odluci 180-13/2022-1, s konstituirajuće sjednice održane 22.12.2022.

1 Ivan Štedul, prof. dekan, predsjedavajući ivan.stedul(at)vuka.hr
2 dr. sc. Slaven Lulić prodekan slaven.lulic(at)vuka.hr
3 dr. sc. Mateja Petračić prodekanica mateja.petracic(at)vuka.hr
4 mr. sc. Vedran Vyroubal prodekan vedran.vyroubal(at)vuka.hr
5 dr. sc. Ines Cindrić  pročelnica odjela ines.cindric(at)vuka.hr
6 dr. sc. Tomislav Dumić  pročelnik odjela tomislav.dumic(at)vuka.hr
7 Lidija Jakšić, mag. ing. cheming. pročelnica odjela lidija.jaksic(at)vuka.hr
8 mr. sc. Marina Tevčić pročelnica odjela marina.tevcic(at)vuka.hr
9 dr. sc. Silvija Vitner Marković  pročelnica odjela svmarkovic(at)vuka.hr
10 izv. prof. dr. sc. Marijana Blažić predstavnica nastavnika mblazic(at)vuka.hr
11 Mirjana Cibulka,  mag. educ. philol. angl. predstavnica nastavnika mirjana.cibulka(at)vuka.hr
12 Sonja Eterović, mag. educ. philol. germ. predstavnica nastavnika sonja.eterovic(at)vuka.hr
13 dr. sc. Denis Kotarski predstavnik nastavnika denis.kotarski(at)vuka.hr
14 dr. sc. Damir Kralj predstavnik nastavnika damir.kralj(at)vuka.hr
15 Marin Maras, dipl. ing. math. predstavnik nastavnika marin.maras(at)vuka.hr
16 dr. sc. Bojan Matijević predstavnik nastavnika bojan.matijevic(at)vuka.hr
17 dr. sc. Zvonimir Matusinović predstavnik nastavnika zvonimir.matusinovic(at)vuka.hr
18 doc. dr. sc. Tihomir Mihalić predstavnik nastavnika tihomir.mihalic(at)vuka.hr
19 Maja Mikulec Rogić, mag. educ. philol. germ. predstavnica nastavnika mmrogic(at)vuka.hr
20 dr. sc. Igor Peternel predstavnik nastavnika igor.peternel(at)vuka.hr
21 dr. sc. Krunoslav Pintur predstavnik nastavnika krunoslav.pintur(at)vuka.hr
22 dr. sc. Nina Popović predstavnica nastavnika nina.popovic(at)vuka.hr
23 Andreja Primužak, dipl. oec. predstavnica nastavnika andreja.primuzak(at)vuka.hr
24 dr. sc. Davorka Rujevčan predstavnica nastavnika davorka.rujevcan(at)vuka.hr
25 dr. sc. Nikolina Smajla predstavnica nastavnika nikolina.smajla(at)vuka.hr
26 dr. sc. Goran Šarić predstavnik nastavnika goran.saric(at)vuka.hr
27 mr. sc. Ivana Varičak predstavnica nastavnika ivana.varicak(at)vuka.hr
28 Filip Žugčić, mag. ing. el. predstavnik nastavnika filip.zugcic(at)vuka.hr
29 Marinela Vulić, struč. spec. ing. sec. predstavnica asistenata marinela.vulic(at)vuka.hr
30 Manuela Žakula, struč. spec. ing. sec. predstavnica asistenata manuela.zakula(at)vuka.hr
31 Sanja Arapović predstavnica Radničkog vijeća sanja.arapovic(at)vuka.hr
32 Rene Biturajac predstavnik studenata rene.biturajac2(at)gmail.com
33 Marin Katić predstavnik studenata marinkatic9(at)gmail.com
34 Zvonimir Kralj predstavnik studenata zvonimir.kralj15(at)gmail.com
35 Maja Trečić predstavnica studenata vermilnekretnine.maja(at)gmail.com
36 Karlo Tukac predstavnik studenata karlo.tukac5(at)gmail.com