Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

dr. sc. Adam Stančić, v. pred.

Zvanje: viši predavač
Lokacija: 109 (Meštrovićeva 10, Karlovac)
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Strojarski odjel

Nastava

diplomski

prijediplomski

Konzultacije

Utorak u 14:00 ili prema dogovoru putem poruke u e-sustavu Merlin