Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Zajednički dio studija - 1. godina

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Popović, N.
60
1
4.0
Kirin, A.
60
1
4.0
Štedul, I.
60
1
5.0
Halambek, J.
60
1
4.0
Mustapić, N.
45
1
4.0
Stančić, A.
45
1
2.0
Čović, B.
30
1
0.0
Fehervari, T.
30
1
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između dva strana jezika - Prehrana, 1. godina (1.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rujevčan, D.
30
1
2.0
Eterović, S.
30
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Halambek, J.
60
2
3.0
Primužak, A.
45
2
5.0
Halambek, J.
60
2
2.0
Štedul, I.
30
2
5.0
Zavadlav, S.
60
2
5.0
Cindrić, I.
60
2
3.0
Mustapić, N.
45
2
0.0
Fehervari, T.
30
2
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između dva strana jezika - Prehrana, 1.godina (2.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rujevčan, D.
30
2
2.0
Eterović, S.
30
2
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Popović, N.
60
1
4.0
Kirin, A.
60
1
4.0
Štedul, I.
60
1
5.0
Halambek, J.
60
1
4.0
Mustapić, N.
45
1
4.0
Stančić, A.
45
1
2.0
Čović, B.
30
1
0.0
Fehervari, T.
30
1
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između dva strana jezika - Prehrana, 1. godina (1.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rujevčan, D.
30
1
2.0
Eterović, S.
30
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Halambek, J.
60
2
3.0
Primužak, A.
45
2
5.0
Halambek, J.
60
2
2.0
Štedul, I.
30
2
5.0
Zavadlav, S.
60
2
5.0
Cindrić, I.
60
2
3.0
Mustapić, N.
45
2
0.0
Fehervari, T.
30
2
ECTS Strani jezik I
=> Izbor između dva strana jezika - Prehrana, 1.godina (2.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rujevčan, D.
30
2
2.0
Eterović, S.
30
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Pivarstvo

3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Cindrić, I.
60
3
5.0
Matijević, B.
60
3
5.0
Zavadlav, S.
60
3
4.0
Blažić, M.
60
3
4.0
Zavadlav, S.
60
3
0.0
Fehervari, T.
30
3
5.0
Cindrić, I.
60
3
ECTS Strani jezik II
=> Izbor jedan od dva ponuđena- Prehrana 2. godina (3.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rujevčan, D.
30
3
2.0
Eterović, S.
30
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Blažić, M.
45
4
4.0
Tudić, V.
45
4
5.0
Šarić, G.
75
4
5.0
Šarić, G.
60
4
4.0
Zavadlav, S.
60
4
6.0
Šarić, G.
75
4
0.0
Fehervari, T.
30
4
ECTS Strani jezik II
=> Izbor jedan od dva ponuđena- Prehrana, 2. godina (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rujevčan, D.
30
4
2.0
Eterović, S.
30
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Matijević, B.
75
5
5.0
Šarić, G.
60
5
5.0
Blažić, M.
60
5
6.0
Šarić, G.
75
5
ECTS Izborni kolegij I
=> Izbor između devet izbornih kolegija prehrana
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Zandona, E.
60
5
4.0
Zavadlav, S.
60
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0
Matijević, B.
240
6
10.0
150
6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Cindrić, I.
60
3
5.0
Matijević, B.
60
3
5.0
Zavadlav, S.
60
3
4.0
Blažić, M.
60
3
4.0
Zavadlav, S.
60
3
0.0
Fehervari, T.
30
3
5.0
Cindrić, I.
60
3
ECTS Strani jezik II
=> Izbor jedan od dva ponuđena- Prehrana 2. godina (3.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rujevčan, D.
30
3
2.0
Eterović, S.
30
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Blažić, M.
45
4
4.0
Tudić, V.
45
4
5.0
Šarić, G.
75
4
5.0
Šarić, G.
60
4
4.0
Zavadlav, S.
60
4
6.0
Šarić, G.
75
4
0.0
Fehervari, T.
30
4
ECTS Strani jezik II
=> Izbor jedan od dva ponuđena- Prehrana, 2. godina (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rujevčan, D.
30
4
2.0
Eterović, S.
30
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Matijević, B.
75
5
5.0
Šarić, G.
60
5
5.0
Blažić, M.
60
5
6.0
Šarić, G.
75
5
ECTS Izborni kolegij I
=> Izbor između devet izbornih kolegija prehrana
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Zandona, E.
60
5
4.0
Zavadlav, S.
60
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0
Matijević, B.
240
6
10.0
150
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Prerada mlijeka

3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Cindrić, I.
60
3
5.0
Matijević, B.
60
3
5.0
Zavadlav, S.
60
3
4.0
Blažić, M.
60
3
4.0
Zavadlav, S.
60
3
0.0
Fehervari, T.
30
3
5.0
Cindrić, I.
60
3
ECTS Strani jezik II
=> Izbor jedan od dva ponuđena- Prehrana 2. godina (3.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rujevčan, D.
30
3
2.0
Eterović, S.
30
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Matijević, B.
75
4
4.0
Blažić, M.
45
4
4.0
Tudić, V.
45
4
6.0
Matijević, B.
90
4
4.0
Slijepčević, V.
45
4
4.0
Zavadlav, S.
60
4
0.0
Fehervari, T.
30
4
ECTS Strani jezik II
=> Izbor jedan od dva ponuđena- Prehrana, 2. godina (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rujevčan, D.
30
4
2.0
Eterović, S.
30
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Blažić, M.
60
5
6.0
Matijević, B.
60
5
5.0
Blažić, M.
60
5
6.0
Blažić, M.
90
5
ECTS Izborni kolegij II
=> Izbor između devet izbornih kolegija prehrana
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Zandona, E.
60
5
4.0
Zavadlav, S.
60
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0
Matijević, B.
240
6
10.0
150
6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Cindrić, I.
60
3
5.0
Matijević, B.
60
3
5.0
Zavadlav, S.
60
3
4.0
Blažić, M.
60
3
4.0
Zavadlav, S.
60
3
0.0
Fehervari, T.
30
3
5.0
Cindrić, I.
60
3
ECTS Strani jezik II
=> Izbor jedan od dva ponuđena- Prehrana 2. godina (3.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rujevčan, D.
30
3
2.0
Eterović, S.
30
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Matijević, B.
75
4
4.0
Blažić, M.
45
4
4.0
Tudić, V.
45
4
6.0
Matijević, B.
90
4
4.0
Slijepčević, V.
45
4
4.0
Zavadlav, S.
60
4
0.0
Fehervari, T.
30
4
ECTS Strani jezik II
=> Izbor jedan od dva ponuđena- Prehrana, 2. godina (IV.semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rujevčan, D.
30
4
2.0
Eterović, S.
30
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Blažić, M.
60
5
6.0
Matijević, B.
60
5
5.0
Blažić, M.
60
5
6.0
Blažić, M.
90
5
ECTS Izborni kolegij II
=> Izbor između devet izbornih kolegija prehrana
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Zandona, E.
60
5
4.0
Zavadlav, S.
60
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0
Matijević, B.
240
6
10.0
150
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Syllabi