Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

  • Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN broj: 118/2009, 82/2012, 32/2013, 34/2016)
  • Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju ( NN broj: 77/2008, 149/2011)
  • Pravilnik o studenskoj ispravi (NN broj:90/14)
  • Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta (NN broj: 9/2005)
  • Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i upisniku visokih učilišta ( NN broj: 72/2004, 80/2004, 29/2018)
  • Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora (NN broj: 118/2019, 62/2021)
  • Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta ( NN broj: 24/2010)
  • Pravilnik o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja (NN broj: 119/05)
  • Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja ( NN broj: 28/2017, 72/2019, 21/2021)
  • Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 20/2012, 85/2013, 4/2015)