Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

dr. sc. Silvija Vitner Marković, prof. struč. stud.

Zvanje: profesor stručnog studija
Funkcija:Pročelnica Poslovnog odjela
Lokacija: Kabinet 106
Interni telefon:047/843-542
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Poslovni odjel
Godina magistriranja:2008.
Godina doktoriranja:2017.

Nastava

diplomski

prijediplomski

Konzultacije

Srijedom od 14 sati do 15 sati i 30 minuta